Corona virus

Gezien het artikel in de Groei en bloei van april, kunnen wij niet inschatten hoeveel mensen onze kwekerij op 28 en 29 maart gaan bezoeken.

We willen iedereen vragen om rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM inzake het coronavirus. Met namen de richtlijn over het afstand houden tot elkaar. 

We hebben geen pin. U kunt ervoor kiezen om contant te betalen of indien u over een bank app op uw telefoon beschikt om het geld over te boeken naar onze rekening. Bij contante betaling leg het geld neer, wij leggen het wisselgeld dan ook weer neer. Hiermee voorkomen we handcontact.