Corona virus

Gezien het artikel in de Groei en bloei van april, kunnen wij niet inschatten hoeveel mensen onze kwekerij op 28 en 29 maart gaan bezoeken.

We willen iedereen vragen om rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM inzake het coronavirus. Met namen de richtlijn over het afstand houden tot elkaar. 

We hebben geen pin. U kunt ervoor kiezen om contant te betalen of indien u over een bank app op uw telefoon beschikt om het geld over te boeken naar onze rekening. Bij contante betaling leg het geld neer, wij leggen het wisselgeld dan ook weer neer. Hiermee voorkomen we handcontact. 

Assortimentslijsten 2020

Het assortiment voor het verkoopseizoen 2020 is bekend.

Ook dit jaar hebben we ons assortiment gesplitst in twee lijsten: 1 voor de hosta’s en een lijst voor de overige planten.

U vindt de lijsten onder het tabblad Assortiment.

De nieuwigheden zijn in de lijst aangegeven met een #

Start verkoopseizoen 2020

De kwekerij gaat open op vrijdag 20 maart a.s  De start van het verkoopseizoen op 28 maart en 29 maart met standhouders gaat niet door. Wel zijn wij op zaterdag 28 maart en zondag 29 maart geopend.

De open dagen bij onze voorbuurman Herman Geers op 28 maart en  29 maart  met standhouders zijn geannuleerd.